Jak zvýšit návratnost online dotazníků?

Návratnost online dotazníků je velmi proměnlivá. Samozřejmě nejvíce závisí na kvalitě výběrového souboru, tedy aktuálnosti emailových kontaktů a pak motivaci respondentů odpovědět. Jak na motivaci můžeme zapracovat? Podívejme se na možnosti, které nabízí online dotazník, konkrétně na motivaci dobrým pocitem, slevovým kódem a upomínkami.

Obecně motivace může být nehmotná či hmotná. V prvním případě respondent vyplní dotazník s příslibem toho, že pro nás udělá něco dobrého a bude z toho mít dobrý pocit. Obvykle je tato motivace doménou výzkumů neziskových organizací či jiných bohulibých institucí, jako jsou knihovny. Velká část respondentů své oblíbené neziskovce ráda pomůže a vyplní pro ni online dotazník. Nic za to neočekává a často jsou lidé i rádi, že se o jejich názor jejich neziskovka zajímá. Je to také proto, že spoustě jiných organizací, a zejména úřadům, je názor „klientů“ ukradený. Úkolem pro zadavatele-neziskovku je jen zdůraznit, jak je to pro ni důležité, a nezapomenout poděkovat.

Opačným případem je negativní motivace, tedy hrozba nějakou sankcí, pokud respondent dotazník nevyplní. To je ale situace jen velmi zřídkavá. Jen připomenu, že tuto možnost můžete v našich online dotaznících využít nejen u neanonymních šetření, ale i u anonymních dotazníků, protože záznamy o vyplnění/nevyplnění dotazníků jsou v tomto případě oddělené od samotných odpovědí.

Trochu jinak to je s motivací u komerčních online dotazníků. Zákazníci většinou očekávají nějakou odměnu. Pokud použijete online dotazník, můžete respondentům nabídnout slevový kupón na další služby či nákup. Kromě názoru zákazníka tak můžete podpořit i jeho věrnost a pobídnout k dalšímu využití vašich služeb.

Distribuci slevového kódu za vyplnění online dotazníku můžete udělat těmito způsoby:

  1. Slevový kód vložíte do závěrečné obrazovky, tedy do poděkování. Po vyplnění online dotazníku jej respondent uvidí a bude si jej moci zkopírovat a případně pomocí odkazu hned přejít na vaše webové stránky. Výhodou je snadné vložení do dotazníku, nevýhodou pak to, že slevový kód je pro všechny stejný a nemáte kontrolu nad tím, kolikrát bude použit.
  2. V případě řízeného průzkumu – tedy pokud rozesíláte emailové pozvánky k vyplnění průzkumu – může každý zákazník obdržet individuální slevový kód děkovným emailem. Pak je snadné kontrolovat, aby každý slevový kód byl použitý pouze jednou. Funguje to tak, že po vyplnění průzkumu respondent automaticky obdrží email, ve kterém mu potvrzujeme, že dotazník kompletně vyplnil. Do tohoto emailu je možné vložit libovolná „uživatelská pole“. Uživatelským polem nemusí být jen jméno, příjmení či emailová adresa, ale právě také individuální slevový kód. Pro úplnost ještě dodám, že uživatelská pole je možné vkládat do jakýchkoli emailů rozesílaných z našeho dotazovacího systému a importují se velmi snadno hromadně.

Poslední tip na zvýšení návratnosti online dotazníků už za ty roky považuji za tak samozřejmý, že jsem jej skoro zapomněl uvést. Samozřejmě jde o rozesílání individualizovaných emailových upomínek přímo z dotazovacího systému. Je to velmi jednoduché a neuvěřitelně efektivní. I když je třeba citlivě nalézt hranici mezi upomínáním a otravováním. Doporučuji respondentům kromě pozvánky k vyplnění online dotazníku poslat pouze jednu (ano, jednu =1) upomínku. Maximálně dvě – ale to už se připravte na několik rozezlených emailů, a to i když do těla e-mailu dáte odkaz na vyřazení z listu (opt-out, unsubscribe), což je v našem dotazovacím systému nastaveno vždy ve výchozí šabloně upomínkového emailu. A rozesílat více než dvě už je kontraproduktivní, oprávnění to snad má jen při výzkumech v omezené skupině lidí, když vyžadujeme odpovědi ode všech. Příkladem může být průzkum mezi vedoucími pracovníky firmy nebo nějakým oddělením.

Možná to zní složitě, ale není tomu tak. I když jde o trochu pokročilá nastavení, naše podpora vás v případě potřeby povede krok za krokem. Zvládnete to snadno a výrazné zvýšení návratnosti za to stojí.