O co se snažíme

Naší snahou je, aby on-line dotazování bylo snadné pro kohokoli: jak pro náročného výzkumníka profesionála, tak pro uživatele, který chce mít dotazník jednoduše a rychle hotový. Chceme, aby pro i-Dotazník platilo:

ptát se je snadné.

Jak vznikl i-Dotazník.cz

Od roku 2009 provádíme sociologické výzkumy pro klienty z nekomerčního i komerčního sektoru. Především díky jejich potřebám a požadavkům jsme se začali specializovat na on-line dotazování. Systém pro on-line dotazování jsme původně využívali pouze interně pro provádění on-line dotazníkových šetření v rámci výzkumů pro naše stávající klienty. Po čase jsme se rozhodli aplikaci změnit na veřejně přístupnou a založili jsme web specializovaný na on-line dotazníky www.i-Dotaznik.cz.

V oblasti výzkumu trhu a sociologického výzkumu se pohybujeme 15 let.

Od roku 1999. Spolupracovali jsme na sociologických šetřeních především pro neziskové organizace: Prázdninová škola Lipnice, Sdružení Březen měsíc Internetu, Transparency International Česká republika. Řadu výzkumů jsme realizovali v Junáku, tématem výzkumů během několika let bylo: image, znalost značky, stereotypy ve vnímání, postoje a názory veřejnosti/rodičů/dětí, individuální fundraising nebo srovnání hodnotových orientací dospívajících a dospělých skautů a obecné populace.

Velkým výzkumným projektem z poslední doby byl několikaletý průzkum “Měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně”, který vedla Univerzita Pardubice a Městská knihovna v Praze. Pro průzkum jsme vytvářeli dotazovací nástroje a prováděli jejich testování, optimalizaci a následný sběr dat. Metodika byla založena na kontingenčních oceňovacích postupech. Na stránkách Městské knihovny v Praze jsou k dispozici publikace a další výstupy.

Další poskytované služby naleznete na www.sociores.cz.

→ Linkedin profil


Naši klienti – výběrové reference

 

 • Accord International s.r.o.
 • Asseco Solutions, a.s.
 • Compedium s.r.o. (SeverníČechy.info)
 • Gubi computer systems s.r.o.
 • Institut průmyslového managementu, spol. s r.o.
 • L’Oréal Česká republika s.r.o.
 • MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
 • Millward Brown Czech Republic s.r.o
 • Outward Bound – Česká cesta, spol. s r.o.
 • SCONTO Nábytek, s.r.o.
 • SCONTO Nábytok, s.r.o., Slovenská republika
 • WPB Capital

Úřady státní správy a samosprávy

 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje
 • Krajský úřad Zlínského kraje
 • Národní institut dětí a mládeže
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Státní zdravotní ústav

Univerzity

 • Univerzita Karlova v Praze
 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Západočeská univerzita v Plzni

Neziskové organizace

 • Česká rada dětí a mládeže
 • EDUin, o.p.s.
 • Gender Studies, o.p.s.
 • Junák – svaz skautů a skautek ČR
 • Kvas o.s.
 • Prázdninová škola Lipnice
 • Transparency International – Česká republika, o.p.s.

Knihovny

 • Městská knihovna v Praze
 • Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská republika
 • Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti
 • Knihovna města Ostravy
 • Městská knihovna Tábor
 • Městská knihovna v Kutné Hoře
Reference i dotaznikReference i dotaznikReference i dotaznikReference i dotaznik
Reference i dotaznikReference i dotaznikReference i dotaznik
Reference i dotaznikReference i dotaznikReference i dotaznik
Reference i dotaznikReference i dotaznikReference i dotaznik

Jak nás hodnotí naši klienti?

Ján Bulka
Ján Bulka SOČR
Se službou i-Dotazník.cz jsem spokojen. Líbila se mi flexibilní podpora, lehkost stahování dat a v neposlední řadě celkový průběh průzkumu od jeho počátku až dokonce. Službu v budoucnosti určitě opět využijeme.
 Renáta Trčková
Renáta Trčková Outward Bound – Česká cesta s.r.o.
Potřebovali jsme rychlé a efektivní řešení pro naše klienty. Při spolupráci se společností Sociores jsem ocenila zejména flexibilitu, rychlost a profesionální přístup. Navržené dotazníky a další podpůrná opatření v oblasti spokojenosti zaměstnanců a vnitřních auditů jsme ocenili my i naši klienti.
Honza Šebek
Honza Šebek Prázdninová škola Lipnice
Zpětná vazba od účastníků našich akcí je jedním z pilířů vývoje zážitkových a vzdělávacích projektů Prázdninové školy Lipnice. Služba i-Dotaznik.cz nám k tomu poskytuje kvalitní nástroje a pomáhá s citlivým sběrem dat.
Lenka Hanzlíková
Lenka Hanzlíková Městská knihovna v Praze
Uživatelé knihovny jsou velmi různorodá skupina, a přestože je pro nás jejich názor důležitý, dlouho se nám nedařilo najít jednoduché a efektivní řešení, jak na zpětnou vazbu. Tým i-Dotaznik.cz knihovně navrhl a vytvořil nástroj “panely čtenářů”, díky kterým máme v posledních letech možnost se zeptat čtenářů velmi rychle takřka na cokoli.
Martin Slanina
Martin Slanina faama cz s.r.o.
Služeb i-Dotazníku jsme využili pro výzkum specifické cílové skupiny, pro kterou jsme připravovali uvedení nového produktu na trh. Akvizici respondentek jsme činili přes PPC facebook a sběr odpovědí a výsledky vyplněných dotazníků poté vyhodnotili v i-Dotaznik.cz. Support ze strany provozovatele byl velmi profesionální a přínosný. Proto si dovoluji tuto službu doporučit i ostatním.
Doc. Ing. Pavel Kopeček CSc.
Doc. Ing. Pavel Kopeček CSc. Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni
S funkčností aplikace dotazníkového průzkumu, návrhem a doladěním dotazníku jsme byli velmi spokojeni. S výstupy jsme technicky pracovali bez jakýchkoliv problémů. Obsahová hodnověrnost byla silně závislá na aktivitách průzkumových agentů, kteří oslovovali dotazované firmy. Velmi jsme ocenili vstřícnou komunikaci s i-dotazník.cz během celé akce, zejména při řešení obtíží.
Andrej Bosanac AMI Communications
Byli jsme postaveni před nelehký úkol, pro našeho klienta vytvořit dotazník s víceúrovňovým seskupováním. Žádný z dostupných dotazníkových portálů toto však neumožňoval. Naštěstí jsme narazili na i-Dotaznik.cz, který to zvládl hravě. Byli jsme překvapení profesionalitou a flexibilní podporou jejich týmu.
Mgr. Terézia Mišovičová Centrum VTI SR
Máme dobré skúsenosti so spoluprácou s firmou Sociores. Centrum VTI SR využilo služby spoločnosti Sociores v roku 2009. Aj s odstupom vyše dvoch rokov oceňujeme vysoko profesijný a ústretový prístup pri príprave a realizácii dotazníkového prieskumu spokojnosti používateľov CVTI SR s knižnično-informačnými službami.
Aleš Kaláb
Aleš Kaláb Krajský úřad Zlínského kraje
Dotazníkový systém s intuitivním ovládáním nám dovolil rychle a flexibilně sestavit dotazníky dle našich představ pro plánovaný průzkum spokojenosti zaměstnanců. Velice kladně hodnotíme spolupráci se i-Dotaznik.cz, jsou vždy připraveni odborně poradit a pomoci. Uživatelský komfort při vyplňování dotazníku zajistil neočekávaně vysokou návratnost.“
Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni
Pro řešení našeho rozsáhlého výzkumu jsme si vybrali i-Dotazník.cz, který nám velmi usnadnil práci se zpracováním, vyhodnocením a prezentací výsledků výzkumů, které jsme realizovali. Musím ocenit nejen technickou stránku aplikace, ale také podporu ze strany poskytovatele služby. Vřele mohu doporučit i jiným pracovištím.
R. H. studentka
Byla jsem velmi spokojená a jsem Vám vděčná za pomoc, rychlá, kvalitní podpora. Je vidět, že tomu, co děláte, opravdu rozumíte. A ve finále Vám jde o spokojeného zákazníka, což je v dnešní době možná výjimka.