Zrealizujeme online průzkum podle vašeho zadání

Bez zálohové platby a smlouvy, průzkum provedeme na základě vaší objednávky, platíte až po předání dat a závěrečné zprávy.

PRŮZKUM NA KLÍČ A
20 000 Kč
Přepis dotazníku do 2 stran (3 000 znaků)
Tarif BASIC na 1 měsíc v ceně
Trvání průzkumu 1 měsíc
500 responsí
500 e-mailových pozvánek
PRŮZKUM NA KLÍČ B
30 000 Kč
Přepis dotazníku do 5 stran (7 000 znaků)
Tarif PRO na 1 měsíc v ceně
Trvání průzkumu 1 měsíc
1 000 responsí
5 000 e-mailových pozvánek
PRŮZKUM NA KLÍČ C
45 000 Kč
Přepis dotazníku do 10 stran (15 000 znaků)
Tarif PRO na 2 měsíce v ceně
Trvání průzkumu 2 měsíce
2 000 responsí
10 000 e-mailových pozvánek

Cena je konečná, nejsme plátci DPH.

V ceně je dále zahrnuto:

  • odborná sociologická korektura dotazníku,
  • převedení dotazníku do online formy,
  • dodatečné úpravy přepsaného online dotazníku v rozsahu 0,5 hodiny,
  • nastavení vlastností dotazníku,
  • odpovídání na dotazy respondentů,
  • export a předání výsledných dat ve formátu .xlsx pro MS Excel,
  • předání výsledné zprávy ve formátu MS Word obsahující grafy a tabulky prvního třídění (pro každou otázku/dílčí otázku graf a tabulka, v případě číselných otázek základní statistické výpočty).

Dále pak vytvoření 1 uživatelského účtu pro zadavatele, který umožňuje online sledovat průběh průzkumu, kdykoli vytvářet průběžné grafy a tabulky a průběžně exportovat data.

Otázky a odpovědi
Provádíte jen průzkumy s těmito parametry?

Pokud potřebujeme jiné parametry průzkumu, např. delší dotazník, více respondentů, zpracování analýzy dat, kontaktujte nás prosím pro vypracování cenové nabídky.

Jak zjistím počet znaků dotazníku?

Nejsnáze v MS Word, karta “Revize”, ikona “Počet slov”, položka “Počet znaků včetně mezer”.

Může dotazník obsahovat podmínky, filtry, přeskoky, dynamická pole, obrázky, kvóty a další pokročilé funkcionality?

Ano, samozřejmě, a pro jednoduchost za nastavení těchto funkcionalit není třeba platit nic navíc: převedeme do online podoby přesně takový dotazník, který potřebujete zrealizovat.

Můžete nám také sehnat respondenty?

Ano, ale zajištění respondentů již není zahrnuto v ceně. Kontaktujte nás pro více informací.

V jaké výši se platí záloha?

Neplatíte žádnou zálohu. Průzkum kompletně zrealizujeme na základě Vaší objednávky a fakturu pro platbu vystavíme až poté, co Vám předáme datové soubory a zprávy.

Pro vystavení objednávky musíme mít cenovou nabídku, můžete nám ji poslat?

Samozřejmě, kontaktujte nás prosím.

→ Další otázky a odpovědi