Přehled možností pro přepis nahrávky focus group, hloubkového rozhovoru s využitím AI umělé inteligence – neanglický jazyk

Při většině kvalitativních výzkumů řešíme, ať už skupinového rozhovoru, nebo hloubkového rozhovoru, jak se dostat od audio nahrávky rozhovoru k psanému textu, který bychom mohli analyzovat. Prozatím nejobvyklejším způsobem je pořízení manuálních přepisů, to je ale jak finančně nákladné, tak časově náročné. Podíval jsem se na to, jaké jsou možnosti využití umělé inteligence pro přepis. Ve zkratce: a) pokud nám jde o nejlevnější možnost, tak doporučuji model Whisper od OpenAI. b) pokud jde o online rozhovor, tak je nejjednodušší využít Microsoft Teams s integrovanou možností přepisu a nahrávání. Je třeba pořídit co nejkvalitnější audio. Shrnutí: Text se zabývá možnostmi přepisu nahrávek kvalitativních výzkumů, jako jsou skupinové a hloubkové rozhovory, pomocí umělé inteligence. Nejčastěji se používá manuální přepis, který je finančně i časově náročný. Textu poskytuje přehled možností využití umělé inteligence pro přepis, včetně modelu Whisper od OpenAI, který je doporučen pro nejlevnější řešení. Také jsou uvedeny informace o přepisu v Microsoft Teams a Microsoft Word pro web a webových službách pro přepis.   MS Word for web (365) přepis záznamu (speech to text) / přepis živě 300 minut měsíčně potřebná licence: Microsoft 365 (je třeba ověřit, mění se to) info, podporované jazyky: EN: Dictate your documents in Word – Microsoft Support CZ https://support.microsoft.com/cs-cz/office/p%C5%99epis-nahr%C3%A1vek-7fc2efec-245e-45f0-b053-2a97531ecf57 podporované jazyky: viz odkaz výše MS Teams přepis živě + uložení přepisu (= neumožňuje přepis nahrávky) Pro zákazníky s následujícími licencemi: Office 365 E1, Office 365 A1, Office 365/Microsoft 365 A3, Office 365/Microsoft 365 A5, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, Microsoft 365 F1, Office 365/Microsoft 365 F3, Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium SKU. info: EN: https://support.microsoft.com/en-us/office/record-a-meeting-in-teams-34dfbe7f-b07d-4a27-b4c6-de62f1348c24 CZ: https://support.microsoft.com/cs-cz/office/zobrazen%C3%AD-%C5%BEiv%C3%A9ho-p%C5%99episu-na-sch%C5%AFzce-v-teams-dc1a8f23-2e20-4684-885e-2152e06a4a8b b) uložení audio/video...

Také takhle se dá dělat výzkum

Zúčastnil jsem se schůzky k reprezentativnímu výzkumu mezi obyvateli, který chystá jedna obec ohledně nového obecního projektu. Je třeba říci, že jde o projekt opravdu bohulibý a sám jsem velmi pro to, aby se zrealizoval. Konkrétní detaily budu samozřejmě mlžit. Zážitky mi to přineslo natolik silné, že se o ně musím podělit. Dotazníkové šetření bude realizovat firma, které o sobě říká, že je vzdělávací: nabízí školení pro úředníky (opravdu: přímo pro úředníky), pak pro jednotlivce (úředník není jednotlivec, mají pro něj jiné kurzy) a také pro týmy. Proč bude právě tahle firma dělat výzkum? Protože se zná s panem starostou, nevím, jestli osobně, nebo jestli ho vzdělávají jako úředníka, jednotlivce nebo dokonce jako tým. Kromě majitele firmy byl na schůzce člověk, který má podle šéfových slov s výzkumy bohaté zkušenosti a bude výzkum řídit. To mě trochu zarazilo, protože mezitím jsem už viděl dotazník, který připravili. Ale vše se rychle vysvětlilo – „bohaté zkušenosti“ znamená, že si v době studií přivydělával jako tazatel, takže prý dobře ví, „jak se to dá ošidit z té druhé strany“. Jimi připravený dotazník mě nadchnul, protože výrazně obohatil moji sbírku toho, jak dotazník a otázky nemají vypadat – rád to využívám na seminářích, protože takové ukázky účastníky vždycky pobaví a pomůžou si největší prohřešky zapamatovat. Největší perličkou bylo, že po ubezpečení, že se jedná o anonymní průzkum, následovaly na konci dotazníku kolonky pro jméno, podpis respondenta a jeho adresu. To se mi podařilo změnit. Co se mi však nepodařilo změnit, bylo znění ústřední otázky: „Myslíte si, že jsou dětská hřiště v naší obci zbytečná a měla by se zrušit?“ Ano – Ne. Za to by se nemusel stydět ani...

Jak udělat vícejazyčný online dotazník

i-Dotazník.cz umožňuje snadno vytvářet jazykové mutace dotazníku, tedy vytvořit vícejazyčný online dotazník. Každá otázka pak má pro jednotlivé jazykové verze svoji variantu, které se v administraci dotazníku zobrazují jako záložky. Automaticky se respondentům zobrazují technické pokyny v příslušném, jazyce, aniž byste je museli překládat. Výhodou je, že se všechny odpovědi všech respondentů “načítají” do jednoho online dotazníku, do jedné velké tabulky bez ohledu na to, v jakém jazyce respondent online dotazník vyplnil. Podobně pak můžete grafy a tabulky generovat v systému pro všechny odpovědi najednou, nebo filtrovat podle jazykové verze online dotazníku (pokud však zařadíte jazykovou verzi jako jednu z otázek) a vytvořit tak automatické výstupy jen pro takto určenou část online dotazníků. Další jazykové mutace je možné nastavit pod ikonou “Vlastnosti průzkumu”, volba “Globální nastavení”. Na záložce “Obecné” pak už jen z nabídky přesunete vybrané jazyky v nabídce “Další jazyky”. Při vytváření online dotazníku potom vždy přibude pro každý přidaný jazyk nová záložka pro vložení textu v daném jazyce. Nápovědné texty a instrukce se zobrazují automaticky v jazyce, který si respondent zvolí na začátku výzkumu. Jak systém pozná, v jakém jazyce má online dotazník ukázat? Pokud identifikace jazyka není obsažena přímo v odkazu na vícejazyčný online dotazník, nabídne se volba jazyka respondentovi na začátku online dotazníku, výchozím jazykem je čeština. Odkaz na online dotazník se však už respondentovi může zobrazit přímo v jeho jazyce – pokud jej víme. Stačí v odkazu na výzkum nahradit v řetězci “…lang=cs” příslušnou zkratkou, např. “… lang=fr” pro francouzštinu, „de“ pro němčinu apod. Ještě snazší to je, pokud rozesíláme emailové pozvánky k online dotazníku přímo ze systému i-dotaznik.cz – pak kód jazyka vložíme přímo k emailové adrese respondenta (pokud jej...

Jak zvýšit návratnost online dotazníků?

Návratnost online dotazníků je velmi proměnlivá. Samozřejmě nejvíce závisí na kvalitě výběrového souboru, tedy aktuálnosti emailových kontaktů a pak motivaci respondentů odpovědět. Jak na motivaci můžeme zapracovat? Podívejme se na možnosti, které nabízí online dotazník, konkrétně na motivaci dobrým pocitem, slevovým kódem a upomínkami. Obecně motivace může být nehmotná či hmotná. V prvním případě respondent vyplní dotazník s příslibem toho, že pro nás udělá něco dobrého a bude z toho mít dobrý pocit. Obvykle je tato motivace doménou výzkumů neziskových organizací či jiných bohulibých institucí, jako jsou knihovny. Velká část respondentů své oblíbené neziskovce ráda pomůže a vyplní pro ni online dotazník. Nic za to neočekává a často jsou lidé i rádi, že se o jejich názor jejich neziskovka zajímá. Je to také proto, že spoustě jiných organizací, a zejména úřadům, je názor „klientů“ ukradený. Úkolem pro zadavatele-neziskovku je jen zdůraznit, jak je to pro ni důležité, a nezapomenout poděkovat. Opačným případem je negativní motivace, tedy hrozba nějakou sankcí, pokud respondent dotazník nevyplní. To je ale situace jen velmi zřídkavá. Jen připomenu, že tuto možnost můžete v našich online dotaznících využít nejen u neanonymních šetření, ale i u anonymních dotazníků, protože záznamy o vyplnění/nevyplnění dotazníků jsou v tomto případě oddělené od samotných odpovědí. Trochu jinak to je s motivací u komerčních online dotazníků. Zákazníci většinou očekávají nějakou odměnu. Pokud použijete online dotazník, můžete respondentům nabídnout slevový kupón na další služby či nákup. Kromě názoru zákazníka tak můžete podpořit i jeho věrnost a pobídnout k dalšímu využití vašich služeb. Distribuci slevového kódu za vyplnění online dotazníku můžete udělat těmito způsoby: Slevový kód vložíte do závěrečné obrazovky, tedy do poděkování. Po vyplnění online dotazníku jej respondent uvidí a...
Jak na výzkum – 5. část:  Doporučení na závěr

Jak na výzkum – 5. část: Doporučení na závěr

V poslední části seriálu se podíváme na to, jaké se nejčastěji dělají chyby a jak nám život komplikuje taková věc, jako je etika výzkumu.   Neopakovat známé chyby Je zbytečné opakovat chyby, které již před námi udělali naši předchůdci. Jaké jsou ty nejčastější? nejdříve ze všeho se začne psát dotazník (ještě dříve než si stanovíme cíle), nejsou stanoveny cíle výzkumu, není jasné, kdo konkrétně s výsledky bude pracovat, v dotazníku jsou chybně formulované otázky a varianty odpovědí, chybně zvolená metoda výběru respondentů výsledky ankety se vydávají za výzkum – výsledky se považují za reprezentativní, ačkoli zdaleka nejsou.   Zvládneme to vlastními silami? Jednoduchá otázka, ale složitá odpověď. Pokud použijete některých z připravených dotazníků a máte mezi zaměstnanci někoho, kdo umí pracovat s Excelem či podobným programem a zvládne vyhodnotit výsledky, pak není důvod, proč se do dotazníku nepustit jen vlastními silami. Pokud je vaše zadání výzkumu složitější, nebo máte problém jej naformulovat, pokud si nejste jisti se zorganizováním výzkumu či analýzou, pak doporučuji využít služeb externistů. Třeba i s dílčími věcmi, jako je vytvoření dotazníku, analýza dat anebo “vydolování” doporučení, co na základě výzkumu změnit.   Etika výzkumu Pokud realizujeme výzkum, musíme mít na paměti, že kromě metodologických zásad bychom měli respektovat i etická pravidla. Mezi ty hlavní patří dodržení anonymity odpovědí, pokud ji slibujeme, dobrovolnost účasti a právo na otázky v dotazníku neodpovědět a samozřejmě také korektní interperetace: odlišení našich domněnek od skutečně prokázaných závěrů.   Závěrem Výzkum je užitečný tehdy, pokud potřebujeme od lidí získat strukturované a uspořádané odpovědi. Ty mají totiž mnohem větší vypovídací hodnotou než naše domněnky či domněnky a odhady našich spolupracovníků. Výzkum je jednou z cest, jak...