Projekty

Název projektu: Dotazování a zpětná vazba ve virtuální realitě

Registrační číslo projektu

IP3-2019-030

Podpora

Z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovaná skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605).

Stručný popis projektu

Chceme vytvořit modul pro sběr dat v prostředí virtuální reality (VR). Cílem je umožnit snadný sběr dat od uživatelů virtuální reality přímo v prostředí virtuální reality. Bude třeba navrhnout a otestovat uživatelská rozhraní a ovládací prvky, aby získávání informací bylo pro respondenty s VR headsetem a ovladači VR pohodlné, uživatelsky přívětivé, intuitivní a zároveň umožnilo získat data v potřebném rozsahu a kvalitě. Formáty dotazování budou pokrývat jednoduché ankety a zpětnou vazbu od uživatelů, formuláře i obsáhlejší a složitější dotazníky.

Cíle projektu

Chceme vytvořit modul pro sběr dat v prostředí virtuální reality (VR). Cílem je umožnit snadný sběr dat od uživatelů virtuální reality přímo v prostředí virtuální reality. Bude třeba navrhnout a otestovat uživatelská rozhraní a ovládací prvky, aby získávání informací bylo pro respondenty s VR headsetem a ovladači VR pohodlné, uživatelsky přívětivé, intuitivní a zároveň umožnilo získat data v potřebném rozsahu a kvalitě. Formáty dotazování budou pokrývat jednoduché ankety a zpětnou vazbu od uživatelů, formuláře i obsáhlejší a složitější dotazníky.

Výsledky projektu

SW aplikace

Tento projekt je realizován s finanční podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

V roce 2020 získal i-dotazník s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast i-dotazník s.r.o. na projekt „Dotazování a zpětná vazba ve virtuální realitě“, místo realizace Praha s cílem „umožnit snadný sběr dat od uživatelů virtuální reality přímo v prostředí virtuální reality“. Očekávaným výstupem je SW aplikace. Projekt „Dotazování a zpětná vazba ve virtuální realitě“ je spolufinancován Evropskou unií.