Vlastnosti


Otázky pro všechno možné

Máme všechny možné typy od základních textových přes baterie otázek či mapu až třeba po sémantický diferenciál.
Ptejte se různě →

Pokročilé možnosti otázek

Základní typ otázky je někdy třeba obohatit o další rozměr: povinné vyplnění, určení minimálního počtu znak nebo třeba automaticky zkontrolovat součet dílčích odpovědí, jestli dohromady dává 100%. Speciální nastavení otázek →

Design a přizpůsobení

Vložte vlastní logo, obrázky, videa. Rozdělte dotazník do částí, nebo jej zobrazte celý najednou. Napište jedinečný úvod dotazníku i závěrečné poděkování svým respondentům. Přizpůsobte si dotazník →

Vždy aktuální data a výstupy

Kdykoli si vytvořte několika kliknutími grafy a tabulky pro rychlý přehled o výsledcích. A pro další analýzy určitě využijete export dat do různých formátů.
Využitelná data a výstupy →

Logika dotazníku a dynamické prvky

Chytrý dotazník umí přeskakovat sem a tam, začlení předchozí odpovědi do následných otázek, nebo také náhodně rotuje potřebné položky, aby odpovědi byly co nejméně zkreslené.
Když jste napsal tohle, co jste tím myslel →

Distribuce dotazníků a sběr dat

Přímo ze systému můžete rozeslat pozvánky a připomínky, najít nedoručitelné emaily. Kontaktní údaje můžete hromadně naimportovat spolu s dalšími údaji o respondentech pro hlubší analýzu.
Rozeslat a sbírat →

Rádi pomáháme

Máme rádi spokojené zákazníky. Když budete potřebovat, ozvěte se.
Podpora →


Přehled rozdílů ve vlastnostech podle tarifů


Rozdíly ve vlastnostech podle tarifů

Basic Pro Ultra
Počet odpovědí (za měsíc) 500 1 000 20 000
Počet emailových pozvánek (za měsíc) 500 5 000 30 000
Vložení vlastního loga místo loga i-Dotazník.cz
Telefonická podpora
Zaškolení na pracovišti (na území Prahy)
Panel management
Správa vlastního panelu respondentů pro opakovaná dotazování v různých dotaznících.
Vlastní subdoména, název firmy v odkazu na dotazník
Odkaz na dotazník obsahuje název firmy, např. http://vasefirma.i-dotaznik.cz/…. nebo http://vasefirma.dotazniky-online.cz/ …
Podpora týmové spolupráce
Můžete vytvořit neomezený počet uživatelských účtů pro spolupracovníky a přidělovat jim různou úroveň uživatelských práv k průzkumům.

Podrobný výčet vlastností

 


Typy otázek

Basic Pro Ultra
Krátký text
Dlouhý text
Velmi dlouhý text
Více krátkých textů
Číselný vstup
Vícenásobný číselný vstup
Matice (baterie položek) s libovolnou škálou
Matice – 10 bodová škála
Matice – 5 bodová škála
Matice – položky ve sloupcích
Matice – textové vstupy
Matice – číselné vstupy
Matice se dvěma škálami
Matice se škálou Ano/Ne/Nevím
Matice se škálou Zvýšení/Stejné/Pokles
Výběr jedné možnosti – rozbalovací seznam
Výběr jedné možnosti – vše zobrazeno najednou (výčet)
Výběr jedné možnosti – vše zobrazeno najednou (výčet) s polem pro komentář
Výběr více možností
Výběr více možností s polem pro komentář
Otázka s možnostmi Ano/Ne/Nevím
Otázka pohlaví
Pořadí položek (uchop a táhni pro změnu pořadí)
Zobrazení textu/pokynu
Načtení souboru (upload), nastavení typu a maximální velikosti souboru
Volba jazyka dotazníku / Přepínač jazykové mutace
Datum a čas
Mapa – volba pozice na mapě
Zvolená pozice je zaznamenána z Google map jako GPS souřadnice, stát, kraj, PSČ.
Sémantický diferenciál

Pokročilé možnosti a nastavení otázek

Některá nastavení lze použít pouze pro určité typy otázek.

Basic Pro Ultra
Povinná / nepovinná otázka
Položka “Jiné /Jiná odpověď”, úprava zobrazovaného textu položky “Jiné”
Otázka jako posuvník (slider)
Možnost nastavení minima, maxima, počáteční hodnoty, přesnosti posunu.
Hodnocení pomocí hvězd
Hodnocení pomocí emotikonů
Minimální a maximální hodnota odpovědi
Kontrola součtu dílčích odpovědí
Např. kontrola součtu 100%, minima / maxima součtu.
Pouze celá čísla ano/ne
Minimální / maximální počet znaků
Vložení prefixu odpovědi (např. “Hmotnost:”)
Vložení sufixu odpovědi (např. “kg”)
Časový limit na vyplnění otázky
Zobrazení řádků pro textové odpovědi
Výchozí pozice mapy a úroveň přiblížení
Opakované zobrazování škály (hlavičky) v dlouhých maticích (bateriích) po X položkách
Abecední řazení položek odpovědí
Zobrazení ve veřejných statistikách ano/ne
Výlučná možnost
Pro otázku “Více možností”, kde některá položka logicky vylučuje volbu ostatních položek.
Použití videa
Použití obrázků

Design dotazníku

Basic Pro Ultra
Vložení vlastního loga místo loga i-Dotazník.cz
Rozdělení dotazníku na obrazovky: zobrazení všech otázek najednou, po skupinách otázek, každá otázka samostatně
Možnost zobrazení tlačítka “Zpět” pro návrat na předchozí stránku dotazníku
Vložení vlastního úvodního/závěrečného textu
Možnost nezobrazovat úvodní text
Možnost automatického přesměrování na jiné webové stránky po vyplnění dotazníku
Možnost zobrazení sloupce dokončenosti dotazníku
Možnost zobrazení indexu/struktury dotazníku a povolení přeskoků v dotazníku
Volba jazykových verzí dotazníku – podpora 50+ jazyků
Možnost zobrazit položky “Bez odpovědi”
Možnost automatického očíslování otázek
Automatické přizpůsobení vzhledu dotazníku používanému zařízení (PC, tablet, chytrý telefon)
Zobrazení informačního sdělení o www.i-dotaznik.cz v zápatí a na závěrečné obrazovce dotazníku

Data a výstupy: automatické grafy, tabulky, výpočty

Basic Pro Ultra
Aktuální data kdykoli i v průběhu sběru dat k dispozici online
Export dat do MS Excel
Export dat do *.CSV
Export dat do SPSS
Export dat do R
Aktuální výstupy kdykoli i v průběhu sběru dat k dispozici online
Automatické grafy a tabulky – online zobrazení v prohlížeči / překopírování do MS Word
Automatické grafy a tabulky – export do PDF
Automatické tabulky – export do MS Excel
Automatické grafy – možnost volby mezi koláčovým/sloupcovým grafem
Automatické výpočty pro číselné otázky
Pouze pro číselné otázky (nelze udělat automatický graf); výpočet obsahuje: počet, součet, směrodatná odchylka, průměr, minimum, 1. kvartil, medián, 3. kvartil, maximum.
Filtrování výsledků – vytvoření automatických grafů, tabulek, výpočtů jen pro definovanou část respondentů
Např. jen pro “Muže” ve věku “18-29 let”.
Filtrování výsledků – export jen části dat
Např. jen odpovědi 1-100, nebo odpovědi jen na otázky 1-10.
Zobrazení, editace, tisk odpovědí jednotlivých respondentů
Možnost pracovat i s nedokončenými (neúplnými) odpověďmi
Zaznamenání času vyplňování dotazníku pro každého respondenta
Výpočet průměrné doby vyplňování dotazníku
Zaslání odpovědí na email ihned po vyplnění dotazníku
Export dotazníku pro vyvoření papírové verze dotazníku
Možnost povolit respondentům vytisknout /exportovat do PDF jejich odpovědi

Pokročilé funkcionality dotazníků a filtry/větvení

Basic Pro Ultra
Každý respondent unikátní ID
Zajištění identifikace členů externích panelů
Přenesení původního ID respondenta z příchozího linku do odchozího linku přesměrování po vyplnění dotazníku.
Možnost vždy skrýt/zobrazit otázku
Náhodné zobrazování různých verzí dotazníku
Náhodné zobrazování (rotace) určených skupin otázek
Náhodné zobrazování (rotace) určených otázek ve skupině
Zobrazení jen zvoleného počtu náhodně vybraných otázek ze všech otázek
Náhodné pořadí (rotace) položek odpovědí pro minimalizaci zkreslení
Kvóty – nastavení kvót pro vzorek (např. počet mužů) a uzavření dotazníku po dosažení kvóty pro dosažení požadované struktury výběrového vzorku
Nastavení data a hodiny začátku a konce dotazování
Filtry – zobrazení/skrytí otázek v závislosti na předchozích odpovědích respondenta (simple/compound branching)
Vyloučení/zobrazení položek z baterie dle předchozí odpovědi (extraction)
Začlenění textu odpovědi na předchozí otázku do textu jiné otázky (piping)
Bodování a hodnocení odpovědí respondenta (skryté či veřejné)

Distribuce dotazníků a sběr dat

Basic Pro Ultra
Počet odpovědí (za měsíc) 500 1 000 20 000
Počet emailových pozvánek (za měsíc) 500 5 000 30 000
E-mailové pozvánky jako prostý text
E-mailové pozvánky HTML
E-mailové připomínky
Děkovný/potvrzovací e-mail
E-mail s odkazem na dotazník po částečném vyplnění dotazníku (pro pozdější dokončení)
Nastavení e-mailové adresy odesílatele a adresy pro odpověď
Označení nedoručených/nedoručitelných e-mailů (bounced emails)
Přidání jednoho kontaktu
Hromadný import kontaktů (jméno, příjmení, email)
Přiřazení dalších atributů k záznamům respondentů (např. číslo smlouvy, výše nákupu, zákaznická kategorie, SAP id)
Správa respondentů online
Panel management
Správa vlastního panelu respondentů pro opakované dotazování v různých dotaznících.
Hromadné rozesílání e-mailových pozvánek/připomínek
Jednotlivé rozesílání e-mailových pozvánek/připomínek
Vlastní subdoména, název firmy v odkazu na dotazník
Odkaz na dotazník obsahuje název firmy, např. http://vasefirma.i-dotaznik.cz/…. nebo http://vasefirma.dotazniky-online.cz/ …
Integrace dotazníku do jiných webových stránek pomocí iFrame
Anonymní sběr dat (odpovědi nelze provázat s emailem, a to ani v případě rozeslání adresných emailových pozvánek)
Neanonymní sběr dat (provázání odpovědí s emailem a případně s dalšími importovanými údaji)
Zaznamenání metainformací ke každé odpovědi
Zaznamenává se: počet přístupů respondenta k dotazníku pokud je povoleno více přístupů, datum a čas posledního přístupu, doba vyplňování, odkazující URL, poslední zobrazená strana.
Možnost uložit částečně vyplněný dotazník, vrátit se později k dotazníku a dokončit či změnit odpovědi
Přepis papírových dotazníků do systému – speciální rozhraní pro rychlý přepis dat jen s pomocí klávesnice
Možnost respondenta opakovaně přistupovat k uloženým odpovědím a doplňovat je či měnit
Vhodné pro specifické sběry dat, např. pro každodenní zaznamenávání údajů do týdenního online zdravotního deníku/dotazníku.
Předvyplnění individuálních odpovědí z importovaných dat pro každého respondenta

Podpora

Basic Pro Ultra
Online podpora (návody, blog)
Emailová podpora (e-mail)
Telefonická podpora
Zaškolení na pracovišti

Základní vlastnosti

Basic Pro Ultra
Neomezený počet průzkumů
Neomezený počet otázek
Bez uzavírání smlouvy a závazků
Snížení/zvýšení tarifu či deaktivace účtu kdykoli
Vícestránkové dotazníky
Vícejazyčné nebo cizojazyčné dotazníky (podpora 50+ jazyků)

Zaregistrujte se dnes a vyzkoušejte i-Dotazník zdarma

Zaregistrujte se a vyzkoušejte sami, co i-dotazník umí a zda vám bude vyhovovat.

Vyzkoušejte ZDARMA na 14 dní

Zdarma manuál pro online dotazníky a odběr novinek

Připravujeme stručný manuál, jak dělat online dotazníky. Pokud jej chcete ZDARMA obdržet, nechejte nám e-mail a dáme Vám vědět, až bude hotový.
Tipy pro online dotazování, novinky a doporučení jsou obsahem informačních e-mailů, které zasíláme nejvýše 1x za měsíc. Je možné se kdykoli odhlásit jedním kliknutím.

Vaši e-mailovou adresu nepředáme nikomu dalšímu.