Jak udělat vícejazyčný online dotazník

i-Dotazník.cz umožňuje snadno vytvářet jazykové mutace dotazníku, tedy vytvořit vícejazyčný online dotazník. Každá otázka pak má pro jednotlivé jazykové verze svoji variantu, které se v administraci dotazníku zobrazují jako záložky. Automaticky se respondentům zobrazují technické pokyny v příslušném, jazyce, aniž byste je museli překládat.

Výhodou je, že se všechny odpovědi všech respondentů “načítají” do jednoho online dotazníku, do jedné velké tabulky bez ohledu na to, v jakém jazyce respondent online dotazník vyplnil. Podobně pak můžete grafy a tabulky generovat v systému pro všechny odpovědi najednou, nebo filtrovat podle jazykové verze online dotazníku (pokud však zařadíte jazykovou verzi jako jednu z otázek) a vytvořit tak automatické výstupy jen pro takto určenou část online dotazníků.

Další jazykové mutace je možné nastavit pod ikonou “Vlastnosti průzkumu”, volba “Globální nastavení”. Na záložce “Obecné” pak už jen z nabídky přesunete vybrané jazyky v nabídce “Další jazyky”.

Při vytváření online dotazníku potom vždy přibude pro každý přidaný jazyk nová záložka pro vložení textu v daném jazyce. Nápovědné texty a instrukce se zobrazují automaticky v jazyce, který si respondent zvolí na začátku výzkumu.

Jak systém pozná, v jakém jazyce má online dotazník ukázat? Pokud identifikace jazyka není obsažena přímo v odkazu na vícejazyčný online dotazník, nabídne se volba jazyka respondentovi na začátku online dotazníku, výchozím jazykem je čeština. Odkaz na online dotazník se však už respondentovi může zobrazit přímo v jeho jazyce – pokud jej víme. Stačí v odkazu na výzkum nahradit v řetězci “…lang=cs” příslušnou zkratkou, např. “… lang=fr” pro francouzštinu, „de“ pro němčinu apod. Ještě snazší to je, pokud rozesíláme emailové pozvánky k online dotazníku přímo ze systému i-dotaznik.cz – pak kód jazyka vložíme přímo k emailové adrese respondenta (pokud jej nevložíme, je automaticky doplněn na „cs“) a odkaz se vytvoří automaticky přímo do emailové pozvánky.