Tyto tarify jsou platné pouze pro uživatelské účty zřízené do 1. 3. 2018.