Jak na výzkum – 5. část: Doporučení na závěr

Jak na výzkum – 5. část:  Doporučení na závěr

V poslední části seriálu se podíváme na to, jaké se nejčastěji dělají chyby a jak nám život komplikuje taková věc, jako je etika výzkumu.

 

Neopakovat známé chyby

Je zbytečné opakovat chyby, které již před námi udělali naši předchůdci. Jaké jsou ty nejčastější?

  • nejdříve ze všeho se začne psát dotazník (ještě dříve než si stanovíme cíle),
  • nejsou stanoveny cíle výzkumu,
  • není jasné, kdo konkrétně s výsledky bude pracovat,
  • v dotazníku jsou chybně formulované otázky a varianty odpovědí,
  • chybně zvolená metoda výběru respondentů
  • výsledky ankety se vydávají za výzkum – výsledky se považují za reprezentativní, ačkoli zdaleka nejsou.

 

Zvládneme to vlastními silami?

Jednoduchá otázka, ale složitá odpověď. Pokud použijete některých z připravených dotazníků a máte mezi zaměstnanci někoho, kdo umí pracovat s Excelem či podobným programem a zvládne vyhodnotit výsledky, pak není důvod, proč se do dotazníku nepustit jen vlastními silami. Pokud je vaše zadání výzkumu složitější, nebo máte problém jej naformulovat, pokud si nejste jisti se zorganizováním výzkumu či analýzou, pak doporučuji využít služeb externistů. Třeba i s dílčími věcmi, jako je vytvoření dotazníku, analýza dat anebo “vydolování” doporučení, co na základě výzkumu změnit.

 

Etika výzkumu

Pokud realizujeme výzkum, musíme mít na paměti, že kromě metodologických zásad bychom měli respektovat i etická pravidla. Mezi ty hlavní patří dodržení anonymity odpovědí, pokud ji slibujeme, dobrovolnost účasti a právo na otázky v dotazníku neodpovědět a samozřejmě také korektní interperetace: odlišení našich domněnek od skutečně prokázaných závěrů.

 

Závěrem

Výzkum je užitečný tehdy, pokud potřebujeme od lidí získat strukturované a uspořádané odpovědi. Ty mají totiž mnohem větší vypovídací hodnotou než naše domněnky či domněnky a odhady našich spolupracovníků. Výzkum je jednou z cest, jak zjistit hodnověrné odpovědi. A nemusí se jednat o rozsáhlý celorepublikový výzkum, někdy stačí malá sonda do názorů specifické skupiny lidí.

 

Malý seriál o výzkumech tímto článkem končí. Když budete mít zájem a odvahu zeptat se svých klientů, zaměstnanců na jejich názory, věříme, že se podařilo naznačit, kterým směrem se vydat. My jsme samozřejmě připraveni pomoci.

 

Doporučené zdroje

  • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 1993.
  • REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha : Grada, 2009.
  • JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do sociologického výzkumu. Praha : Karolinum, 1993.