Jak na výzkum – 4. část: Co s vyplněnými dotazníky a daty?

Jak na výzkum – 4. část: Co s vyplněnými dotazníky a daty?

Už máme vyplněné dotazníky – co s nimi dál? Na to se podíváme v dalším dílu seriálu o tom, jak udělat výzkum zejména s pomocí (online) dotazníků.

Pokud jsme zvolili online dotazník, máme už data připravená v tabulce, je to nejpohodlnější. Papírové dotazníky musíme ještě „přepsat“, tedy přenést do elektronické podoby.

 

Přepisování papírových dotazníků

Náš systém silně doporučuji nejen pro on-line dotazování, ale i pro výzkum dělaný pomocí “papírových” dotazníků. Máte totiž k dispozici speciální uživatelské rozhraní, které umožňuje rychlý přepis odpovědí z papírového dotazníku do počítače a menší chybovost, než když budete přepisovat třeba do excelové tabulky. Všechny otázky jsou při přepisu v i-Dotazníku na jedné obrazovce a lze přepisovat výhradně s pomocí klávesnice, tedy o dost rychleji.  Tuto funkci najdete pod ikonou „Odpovědi“, nabídka „Obrazovka pro vstup dat“. Usnadní to též vyhodnocení – několika kliknutími pak vygenerujete základní grafy a tabulky.

 

Vyčištění dat

Než se pustíme do analýzy, musíme si v datech uklidit. Podíváme se na ně, alespoň zběžně je prohlédneme a vyloučíme chybné záznamy.  Například naše testovací záznamy zpočátku výzkumu, extrémně neúplné záznamy nebo rádoby vtipně vyplněné dotazníky.

 

Co s daty?

Data z dotazníku nám udělají krásnou obrovskou tabulku, co respondent, to jeden řádek, co otázka či podotázka, to jeden sloupeček. U většího výzkumu se sloupečky táhnou po pravé ruce do nedohledna, dole řádky zase utíkají z monitoru  skrz stůl a zavrtávají se do podlahy. Takhle krásně vypadá prozatím výsledek našeho snažení, i když někoho možná velké tabulky mohou trochu vyděsit. Pokud máme data sesbírána a takto připravena, přichází analýza: provést výpočty, vytvořit grafy, nebo v případě kvalitativního výzkumu udělat kvalitativní analýzu získaných matriálů.

Pokud použijete i-Dotazník, pak máte první kroky usnadněné. Několika kliknutími uděláte základní tabulky a grafy a budete tak mít rychlou představu o odpovědích. Tyto výstupy můžete udělat jak pro všechny respondenty, nebo třeba jen pro ženy nebo studenty. Tyto výstupy jednoduše zkopírujeme přímo z okna prohlížeče do Wordu nebo OpenOffice. Tabulky si můžeme nechat vyexportovat do excelu.

Další analýzu většinou děláme už buď v Excelu, nebo ve speciálním softwaru (SPSS, Statistica). Z i-Dotazníku data vyexportujeme přímo jako excelový soubor (*.xls), nebo obecný *.CSV soubor. Pokud pracujeme s SPSS, využijeme exportu pro SPSS.

 

Závěrečná zpráva

Posledním krokem je napsání závěrečné zprávy. V ní zaznamenáváme všechno, co se týkalo výzkumu: jaká metoda byla použita, jak výzkum probíhal, jaká jsou hlavní zjištění či doporučení. Podoba a náročnost zpracování je odlišná podle vašich potřeb i možností. Někomu postačují základní tabulky a grafy, někdo naopak upřednostňuje podrobnou analýzu včetně doporučení pro změnu nastavení služeb nebo pro komunikaci s různými cílovými skupinami. V některých situacích může být výhodné, aby tato doporučení udělal externista – člověk s odstupem od každodenního běhu a starostí organizace, který má možnost se podívat s nadhledem.

 

V posledním pokračování už zbývá jen přidat věrtel doporučení a kopu dobrých rad.