Jak na výzkum – 3. část: Distribuce dotazníků a sběr dat

Jak na výzkum – 3. část: Distribuce dotazníků a sběr dat

Častou slabinou je nepromyšlení distribuce dotazníku, která vychází z formy dotazníku (papírový dotazník, online dotazník) a naopak. online dotazníku jsou tyto možnosti:

  • zveřejnění odkazu na našem webu, Facebooku apod.
  • zveřejnění odkazu v pravidelném či jednorázovém emailingu, např. v objednávce či newsletteru
  • rozeslání emailových pozvánek z dotazníkového systému – tak je to možné na www.i-dotaznik.cz
  • zveřejnění odkazu jako placené reklamy (např. Google Adwords či reklama na Facebooku)

 

Rozeslání emailových pozvánek z dotazníkového systému

Toto je možné např. u nás na www.i-dotaznik.cz . Má dvě podstatné  výhody, které se obě promítají do vyšší návratnosti:

1)    víme, kdo ještě nedopověděl a můžeme mu poslat upomínku/y. To nám zvedne návratnost minimálně o jednotky procent, většinou to je 10-30 procent. A přitom není nijak ohrožena anonymita respondentů, protože u anonymního průzkumu jde o dvě vzájemně nepropojené tabulky.

2)    těm, kteří odpověděli, můžeme poslat individuální slevový kód na služby poté, co vyplní dotazník. Díky tomu mají klienti větší motivaci odpovědět a my máme vyšší návratnost dotazníku. (Pro úplnost dodám, že slevový kód jako motivaci k účasti můžeme úspěšně použít i u dotazníku s „otevřeným přístupem“, pak se zobrazí na závěrečné „děkovací“ stránce dotazníku a bude pro všechny respondenty stejný).

 

Distribuce a sběr papírových dotazníků

Distribuci a sběr papírových dotazníků musíme promyslet předem. Budeme dotazníky rozdávat? Kdy a komu? Bude si jej moci každý vzít sám? A jak se o tom dozví? Jak budeme dotazníky sbírat? Jak zaručíme bezpečnost a anonymitu? A jak budeme data zpracovávat, kdo bude přepisovat papírové dotazníky a kam? Tyto otázky bychom měli vyřešit již při psaní zadání výzkumu.

 

Dotazování osobní aneb tváří v tvář

Osobní dotazování (face to face) je tradiční technika sběru dat. Pokud ji zvažujete, určitě prolistujte některou z doporučených knížek: musíte především dobře instruovat tazatele, aby svým jednáním nezkreslili výsledky výzkumu.

 

V dalším pokračování se budeme zabývat tím co si počneme s vyplněnými dotazníky.