Podmínky užití

  • Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel zpracovává údaje uživatele k účelu, k němuž byly poskytnuty, tj. k využití Produktu “i-Dotazník.cz”.
  • Pokud Uživatel při využívání Produktu pracuje s osobními údaji, je mimo jiné povinnen: a) informovat o tom Provozovatele; b) uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů mezi ním jako “Správcem” osobních údajů a Provozovatelem jako “Zpracovatelem” osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)
  • Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv následné, náhodné či nepřímé škody vzniklé Uživateli či třetím osobám na základě či v souvislosti s užíváním Produktu, jako jsou například ztráta dat, ušlý zisk, promarněné finanční prostředky atd.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění zrušit poskytování Produktu, pokud Provozovatel dojde k závěru, že mohlo dojít k porušení Podmínek užití služby.
  • Uživatel může prostřednictvím Produktu rozesílat pouze takové e-mailové zprávy, jejichž adresáti k tomu Uživateli dali výslovný souhlas (opt-in) a pokud toto může Uživatel prokázat. V případě zneužívání produktu k rozesílání nevyžádaných e-mailových zpráv bude uživatelský účet ihned zrušen. 
  • Užíváním Produktu vyslovuje Uživatel souhlas s těmito Podmínkami.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Podmínky.

 

Mohlo by Vás zajímat

  • Hlášení spamu – Pokud máte podezření, že někdo zneužil i-Dotazník.cz k rozeslání nevyžádané pošty, informujte nás prosím.