Podmínky užití

  • Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel zpracovává údaje uživatele k účelu, k němuž byly poskytnuty, tj. k využití produktu “i-Dotazník.cz”.
  • Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv následné, náhodné či nepřímé škody vzniklé uživateli či třetím osobám na základě či v souvislosti s užíváním produktu, jako jsou například ztráta dat, ušlý zisk, promarněné finanční prostředky atd.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění přerušit poskytování produktu v případě, dozví-li se hodnověrně o tom, že uživatel prostřednictvím užívání produktu porušil právní povinnost.
  • V případě zneužívání produktu k rozesílání nevyžádaných e-mailových zpráv bude uživatelský účet ihned zrušen. Uživatel může prostřednictvím produktu rozesílat pouze takové e-mailové zprávy, jejichž adresáti k tomu uživateli dali výslovný souhlas (opt-in) a pokud toto může uživatel v případě potřeby prokázat.
  • Užíváním produktu vyslovuje uživatel souhlas s těmito Podmínkami.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Podmínky.

 

Mohlo by Vás zajímat

  • Hlášení spamu – Pokud máte podezření, že někdo zneužil i-Dotazník.cz k rozeslání nevyžádané pošty, informujte nás prosím.